Osteoporosläkemedel: Risk för benproblem i käke, lår?


Vissa typer av osteoporosläkemedel har förknippats med en ökad risk för två sällsynta men allvarliga problem - osteonekros i käken och en ovanlig typ av fraktur i övre lårbenet (femur).

Osteonekros i käken utvecklas när käftbenet brinner efter en mindre skada, till exempel att få en tand dras. En överhängande atypisk lårbenfraktur kan orsaka smärta i låret eller ljummen som börjar subtilt och gradvis förvärras. Det utvecklas ibland i båda benen på en gång. Om obehandlad, kan en fullständig fraktur i femur som kräver kirurgi förekomma även med normalt viktbärande.

Bisfosfonater - som alendronat (Fosamax, Binosto), risedronat (Actonel, Atelvia), ibandronat (Boniva) och zoledronsyra (Reclast, Zometa) - och denosumab (Prolia, Xgeva) har kopplats till osteonekros i käften och atypiska lårbenfrakturer .

Risken tycks öka med hur lång tid drogerna tar.

Förutom att behandla osteoporos används bisfosfonater och denosumab också för att behandla cancer som har spridit sig till benet. Risken för osteonekros i käken är mycket större för personer som tar högre doser av dessa läkemedel för att behandla cancer än det är för personer som helt enkelt behandlar osteoporos.