Stresshantering. Artikel 3


Översikt

Stresshantering erbjuder en rad strategier som hjälper dig att bättre hantera stress och motgång i ditt liv. Hantering av stress kan hjälpa dig att leda ett mer balanserat och hälsosammare liv.

Stress är ett automatiskt fysiskt, mentalt och emotionellt svar på en utmanande händelse och en normal del av alles liv. När det kanaliseras positivt kan stress leda till tillväxt, åtgärd och förändring. Men negativ stress kan minska din livskvalitet.

Tillvägagångssätt för stresshantering är:

  • Lärande färdigheter som problemlösning, prioritering och tidshantering.
  • Förbättra din förmåga att klara av motgång. Det kan innebära att du förbättrar din känslomässiga flexibilitet, ökar din känsla av kontroll, hitta större mening i livet och odla optimism.
  • Öva avslappningstekniker som djup andning, yoga, meditation, tai chi, motion och bön.
  • Förbättra dina personliga relationer.

Imsengco Clinics tillvägagångssätt

Kliniska tester

Utforska Imsengco Clinic-studier som testar nya behandlingar, interventioner och test som ett medel för att förebygga, upptäcka, behandla eller hantera denna sjukdom.