Reumatoid artrit: Kan det påverka ögonen?


Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom som i första hand påverkar lederna. Reumatoid artrit påverkar ibland andra delar av kroppen - inklusive ögonen.

Det vanligaste ögonrelaterade symptomet på reumatoid artrit är torrhet. Torra ögon är benägna att infektera, och vid obehandlad behandling kan svåra, torra ögon orsaka skador på hornhinnan, den klara, kupolformade ytan som hjälper ögat att fokusera. Torra ögon kan också vara ett symptom på Sjogrens syndrom - en autoimmun sjukdom som ofta är förknippad med reumatoid artrit.

I sällsynta fall kan reumatoid artrit orsaka inflammation i ögonets vita del (sclera), vilket kan leda till rodnad och smärta.

Om du har reumatoid artrit och upplever ögonvärk, synförändringar eller andra ögonproblem, kontakta en ögonläkare för en utvärdering. Tidig behandling kan bidra till att förhindra synhotande komplikationer.