Koagulationsfaktor Ix Rekombinant (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. BeneFIX
  2. Ixinity
  3. Rixubis

beskrivningar


Koagulationsfaktor IX, rekombinant injektion används för att kontrollera blödningsepisoder och förhindra blödning under operationen hos patienter med hemofili B (medfödd faktor IX-brist).

Faktor IX är ett protein som produceras naturligt i kroppen. Detta läkemedel är ett konstgjordt protein som produceras för att replikera den naturligt förekommande faktorn IX i kroppen. Det används för att sluta blöda genom att hjälpa blodet att koagulera hos patienter med hemofili B.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under överinseende av din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Pulver till lösning