Tropicamid (Oftalmisk rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Mydral
  2. Mydriacyl
  3. OCU-Tropic
  4. Tropicacyl

beskrivningar


Tropicamid används för att utvidga (förstora) eleven så att läkaren kan se in i ditt öga. Det används före ögonundersökningar, såsom cykloplegisk brytning och undersökning av ögonens fundus. Tropicamid kan också användas före och efter ögonoperation.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning