Bivalirudin (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Angiomax

beskrivningar


Bivalirudin används tillsammans med aspirin för att minska blodets koagulationsförmåga och för att förhindra att blodproppar bildas i blodkärlen. Det används till patienter som har vissa hjärt- och blodkärlsprocedurer, såsom koronar angioplastik.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Pulver till lösning