Fruktos, dextros och fosforsyra (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

beskrivningar


Fruktos, dextros och fosforsyrakombination används för att behandla illamående och kräkningar. Denna kombination har emellertid inte visat sig vara effektiv.

Detta läkemedel är tillgängligt utan recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Sirap
  • Lösning
  • Tablett