Cephalexin (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Bio-Cef
  2. Keflex
  3. Panixin DisperDose

Kanadensiskt varumärke

  1. Novo-Lexin

beskrivningar


Cephalexin används för att behandla bakterieinfektioner i många olika delar av kroppen. Det hör till klassen av läkemedel som kallas cefalosporin antibiotika. Det fungerar genom att döda bakterier eller förhindra deras tillväxt. Men detta läkemedel kommer inte att fungera för förkylningar, influensa eller andra virusinfektioner.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett
  • Kapsel
  • Tablet för suspension
  • Pulver för suspension