Hernia truss: Kan det hjälpa en inguinal bråck?


En inguinal bråck uppstår när vävnad, såsom en del av tarmen, skjuter ut genom en svag punkt eller riva i buksmusklerna. Den resulterande buken kan vara smärtsam, speciellt när du hostar, böjer över eller lyfter upp ett tungt föremål. Inghinalbråck är vanligare hos män.

En brokväv är ett stödjande underkläder för män som är utformade för att hålla den utskjutande vävnaden på plats och lindra obehag. Om du har en ingreppsbråck, kan en brokkkropp hjälpa dig att känna dig mer bekvämt tillfälligt, men det behandlar inte bråcken.

Tala med din läkare om du vill använda ett truss eftersom en truss kan göra bråcken värre. Det ska användas tillfälligt, om alls.

Kirurgi behövs vanligtvis för att reparera en bråck. Obehandlad, en bråck kan växa, och allvarliga, även livshotande, komplikationer kan uppstå.

Om din bråck är liten och inte stör dig kan din läkare rekommendera vaksam väntan. Om din bråck orsakar obehag, lita inte på en brokkkropp. Se din läkare för att diskutera behandlingsalternativ.