Valproat Natrium (Intravenös Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Depacon

Kanadensiskt varumärke

  1. Epiject Iv

beskrivningar


Valproat natriuminjektion används för att behandla vissa typer av anfall (epilepsi). Detta läkemedel är ett antikonvulsivt medel som fungerar i hjärnvävnaden för att stoppa anfall.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under ledning av din läkare.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning