Mometason (inhalationsväg)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Asmanex HFA
  2. Asmanex Twist

Kanadensiskt varumärke

  1. Asmanex Twisthaler
  2. Azmax Twisthaler

beskrivningar


Mometason används för att förhindra astmasymtom och förbättra andningen hos patienter 4 år och äldre. När det används regelbundet varje dag minskar inhalation av mometason antalet och allvarliga astmaattacker. Det kommer emellertid inte att lindra en astmaattack som redan har börjat.

Mometason HFA används som underhållsbehandling för förebyggande och kontroll av astmasymptom hos patienter 12 år och äldre.

Inhalerad mometason hör till familjen läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison-liknande läkemedel). Det fungerar genom att förhindra vissa celler i lungorna och andningspassagen från att släppa ut ämnen som orsakar astmasymptom.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Aerosolpulver
  • Pulver