Pralatrexat (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Folotyn

beskrivningar


Pralatrexat injektion används för att behandla perifert T-celllymfom (PTCL) hos patienter som redan har behandlats med andra läkemedel som inte fungerade bra. Perifert T-celllymfom är en sällsynt typ av cancer som påverkar vissa vita blodkroppar och orsakar förstorade och svullna lymfkörtlar i nacken, armhålorna och ljummen.

Pralatrexat tillhör gruppen läkemedel som kallas antineoplastik (cancermedicin). Det påverkar tillväxten av cancerceller, som till sist förstörs. Eftersom tillväxten av normala celler också kan påverkas av läkemedlet kan andra oönskade effekter också inträffa. Vissa av dessa kan vara allvarliga och måste rapporteras till din läkare.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under din läkares omedelbara övervakning.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning