Febuxostat (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Uloric

beskrivningar


Febuxostat används för att behandla hyperurikemi (hög urinsyra i blodet) hos patienter med gikt. Detta läkemedel är en xantinoxidashämmare. Det fungerar genom att orsaka mindre urinsyra att produceras av kroppen.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett