Sömnapné och koffein: Vilken anslutning?


Ett par studier har undersökt de potentiella sambanden mellan koffeinanvändning och obstruktiv sömnapné (OSA).

En studie visade att koffeinhaltig soda kan vara associerad med mer allvarlig sömnstörande andning, såsom OSA. Men användning av te eller kaffe verkade inte förknippas med allvarligare sömnstörande andning.

I en annan studie verkade koffein förbättra den tänkande (kognitiva) funktionen hos personer med obstruktiv sömnapné.

Dessutom föreskriver läkare ibland koffein för prematura barn att minska episoderna av avbruten andning under sömnen.

Men mer studier behövs för att förstå hur koffeinanvändning påverkar personer med OSA.

Under tiden kan livsstilsförändringar hjälpa till att hantera vissa fall av obstruktiv sömnapné. Dessa inkluderar:

  • Förlorar övervikt
  • Undvik alkohol
  • Undvik läkemedel som slappnar av musklerna i baksidan av halsen
  • Sova på din sida eller mage i stället för på ryggen

Om livsstilsförändringar inte hjälper, kan det hända att behandling med en oral apparat eller annan apparat är nödvändig för att hålla luftvägarna öppna för personer med OSA. I vissa fall kan din läkare rekommendera ett kirurgiskt ingrepp.