Palliativ vård: Vem är det för?


Inte nödvändigtvis. Palliativ vård är för alla som har diagnostiserats med allvarlig sjukdom och kan ha symtom från den sjukdomen eller dess behandling. Målet med den palliativa vårdspecialisten är att minska eventuella tecken och symptom du kan uppleva och göra dig mer bekväm.

Palliativ vård är ofta förvirrad med hospice-vård, vilket i allmänhet är för personer med terminala sjukdomar. Hospice vårdpersonal tillhandahåller palliativ vård, men palliativ vård kan ges när som helst under en sjukdom, inte bara i slutet av livet.

En palliativ vårdspecialist jobbar med din läkare och ett team av kaplaner, rådgivare, sjuksköterskor och andra yrkesverksamma för att skapa en individuell plan för att minska tecken och symtom du upplever under din behandling. Detta kan göra det mer troligt att du slutför din behandling och behåller en livskvalitet som gör att du kan fortsätta att göra saker som är viktiga för dig.

Nyliga data visar att för personer med vissa typer av cancer kan de tidiga användningen av palliativ vård inte bara få dem att må bättre men också hjälpa dem att leva längre jämfört med personer som bara får standardbehandling.