Hälsosam åldrande Artikel 3


En viss förlust av smak och lukt är naturligt med åldrandet, särskilt efter åldern 60. Andra faktorer kan dock bidra till förlust av smak och lukt, inklusive:

  • Nasal- och sinusproblem, såsom allergier, bihåleinflammation eller näspolyppar
  • Vissa läkemedel, inklusive betablockerare och ACE-hämmare (angiotensin-converting enzyme)
  • Tandproblem
  • Cigarettrökning
  • Huvud- eller ansiktsskada eller massa
  • Alzheimers sjukdom
  • Parkinsons sjukdom

Förlust av smak och lukt kan få en signifikant inverkan på livskvaliteten, vilket ofta leder till minskad aptit och dålig näring. Ibland bidrar förlust av smak och lukt till depression. Förlust av smak och lukt kan också fresta dig att använda överflödigt salt eller socker på din mat för att förbättra smaken - vilket kan vara ett problem om du har högt blodtryck eller diabetes.

Om du upplever förlust av smak och lukt, kontakta din läkare. Även om du inte kan vända åldersrelaterad förlust av smak och lukt kan vissa orsaker till nedsatt smak och lukt behandlas. Till exempel kan din läkare justera dina mediciner om de bidrar till problemet. Många näss- och sinusförhållanden och tandproblem kan behandlas också. Om du röker, slutar du kunna hjälpa till att återställa din luktsans.

Om det behövs kan din läkare rekommendera att konsultera en allergiker, en öron, näsa och hals specialist (otolaryngolog), en neurolog eller annan specialist.