Gallium Ga 68 Dotatate (Intravenous Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. NetSpot

beskrivningar


Gallium Ga 68 dotatatinjektion används med PET-skanning (positron-utsläppstomografi) för lokalisering av somatostatinreceptor-positiva neuroendokrina tumörer (NET) hos vuxna och barn.

Gallium Ga 68 dotatat är ett radioaktivt läkemedel. Radiopharmaceuticals är radioaktiva ämnen, som kan användas för att hitta och behandla vissa sjukdomar eller att studera kroppens organers funktion.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under direkt övervakning av en läkare med specialiserad utbildning inom kärnmedicin.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning