Trifluridin och Tipiracil (Oral Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Lonsurf

beskrivningar


Trifluridin och tipiracil kombination används för att behandla metastatisk kolorektal cancer (cancer i tjocktarmen eller rektum som har spridit sig till andra delar av kroppen) hos patienter som har fått andra cancermedicin (t.ex. fluoropyrimidin, oxaliplatin, irinotekan).

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett