Basiliximab (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Simulect

beskrivningar


Basiliximab tillhör en grupp läkemedel som kallas immunosuppressiva medel. Det används för att sänka kroppens naturliga immunitet hos patienter som får njurtransplantationer.

När en patient får en njurtransplantation, försöker kroppens vita blodkroppar att bli av med (avvisa) den transplanterade njuren. Basiliximab verkar genom att förhindra att de vita blodkropparna blir av med den transplanterade njuren. Effekten av basiliximab på vita blodkroppar kan också minska kroppens förmåga att bekämpa infektioner.

Basiliximab ska endast administreras av eller under din läkares omedelbara övervakning.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Pulver till lösning