Brinzolamid (Oftalmisk rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Azopt

Kanadensiskt varumärke

  1. Azopt 1

beskrivningar


Brinzolamid oftalmiska (ögondroppar) används för att behandla ökat tryck i ögat orsakat av öppenvinkelglukom eller ett tillstånd som kallas okulär hypertension. Båda ögonförhållandena är orsakade av högt tryck i ögat och kan leda till smärta från trycket i ögat och kan så småningom skada din syn. Detta läkemedel kan hjälpa dig att hålla dig synlig genom att minska trycket i ögat och stoppa ögonvärk.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Suspension