Atazanavir (Oral Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Reyataz

beskrivningar


Atazanavir används tillsammans med andra läkemedel för behandling av infektionen som orsakas av humant immunbristvirus (HIV). HIV är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (AIDS).

Atazanavir kommer inte att bota eller förhindra HIV-infektion eller AIDS. Det hjälper till att hålla hiv från att reproducera och verkar sakta ner förstörelsen av immunsystemet. Detta kan hjälpa till att fördröja problem som vanligtvis är relaterade till aids eller hiv-sjukdom från att inträffa. Atazanavir kommer inte hålla dig från att sprida hiv till andra människor. Personer som får detta läkemedel kan fortsätta att ha andra problem som vanligtvis är relaterade till aids eller hiv-sjukdom.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Kapsel
  • Pulver