Kloramfenikol (Otic Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

Kanadensiskt varumärke

  1. Chloromycetin
  2. Sopamycetin

beskrivningar


Kloramfenikol tillhör familjen läkemedel som kallas antibiotika. Kloramfenikol-otiska droppar används för att behandla infektioner i öronkanalen. Detta läkemedel kan användas ensamt eller med andra läkemedel som tas i munnen för öronkanalsinfektioner.

Kloramfenikol är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning