Docetaxel (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Docefrez
  2. Taxotere

beskrivningar


Docetaxel-injektion används för att behandla bröstcancer, lungcancer i små celler, huvud- och nackcancer, mag-cancer (mag) och prostatacancer. Docetaxel kan användas tillsammans med andra cancermedicin.

Docetaxel tillhör gruppen läkemedel som kallas antineoplastik (cancermedicin). Det påverkar tillväxten av cancerceller, som till sist förstörs av kroppen. Eftersom tillväxten av normala celler också kan påverkas av docetaxel kommer andra oönskade effekter också att uppstå.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under ledning av din läkare.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning
  • Pulver till lösning