Verteporfin (intravenös rutt, injektionsväg)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Visudyne

beskrivningar


Verteporfin används tillsammans med ett speciellt laserljus för att behandla onormal blodkärlbildning i en del av ögat som, om den lämnas obehandlad, kan leda till förlust av synen.

Verteporfin kan också användas för följande problem:

  • Patologisk myopi (förändringar i ögonlobban som orsakar synproblem);
  • Ocular histoplasmosis (skada på ögat från en svamp som finns i marken)

Detta läkemedel ska ges endast av eller under din läkares omedelbara övervakning.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Pulver till lösning