Doxorubicin liposom (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Doxil
  2. Lipodox
  3. Lipodox 50

beskrivningar


Doxorubicin liposominjektion används för att behandla ovariecancer och Kaposi sarkom (AIDS-patienter). Det används också tillsammans med bortezomib för att behandla multipelt myelom. Doxorubicin liposom är ett antineoplastiskt medel (cancermedicin).

Doxorubicin liposom stör växten av cancerceller, som till sist förstörs av kroppen. Eftersom tillväxten av normala kroppsceller också kan påverkas av doxorubicin liposom, kommer även andra oönskade biverkningar att uppstå. Vissa av dessa kan vara allvarliga och måste rapporteras till din läkare.

Detta läkemedel ska ges endast av eller under ledning av din läkare.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning