Näring och hälsosam kost. Artikel 35


Bladet och kvistarna i yerba mate-anläggningen torkas, vanligtvis över en eld, och brant i varmt vatten för att göra ett örtte. Denna dryck, allmänt känd helt enkelt som kompis, är populär i delar av Sydamerika. Som svart te innehåller yerba kompis koffein, vilket är en stimulans.

I USA är yerba mate allmänt tillgänglig i hälsokostaffärer och online. Förespråkare av yerba mate säger att det kan lindra trötthet, främja viktminskning, lindra depression och hjälpa till att behandla huvudvärk och olika andra tillstånd. Det finns inga slutgiltiga bevis på att dessa påståenden är giltiga.

Yerba-kompis kommer sannolikt inte att utgöra en risk för friska vuxna som ibland dricker det. Några studier tyder dock på att personer som dricker stora mängder yerba-kompis under långa perioder kan vara i ökad risk för vissa typer av cancer, såsom munkreft, matstrupe och lungor. Rökning i kombination med yerba kompis verkar kraftigt öka cancerrisken.

En möjlig förklaring är att kompisar innehåller polycykliska aromatiska kolväten (PAH), som är kända för att vara cancerframkallande. (Tobaksrök och grillat kött innehåller också PAH.) Mer undersökning måste göras i säkerhets- och biverkningar hos kompis.

Om yerba mate är din kopp te, njut av det med måtta. Men, som alltid, kolla med din läkare innan du prövar någon växtbaserad produkt.