Carisoprodol och aspirin (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

beskrivningar


Carisoprodol och aspirinkombinationen används för att slappna av vissa muskler i kroppen och lindra obehag som orsakas av akuta (kortvariga), smärtsamma muskel- och benförhållanden. Men detta läkemedel tar inte plats för vila, motion, fysioterapi eller andra behandlingar som din läkare kan rekommendera för ditt medicinska tillstånd.

Carisoprodol är en skelettmuskel relaxant. Det verkar på centrala nervsystemet (CNS) för att slappna av musklerna. Aspirin är ett antiinflammatoriskt medel som ofta används för smärta och feber.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept ...

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett