Esmolol (intravenös rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Brevibloc
  2. Esmolol HCl

beskrivningar


Esmolol används för att kontrollera snabba hjärtslag eller onormala hjärtritningar. Detta läkemedel används också för att behandla snabbt hjärtslag och högt blodtryck under operation, efter operation eller under andra medicinska förfaranden.

Detta läkemedel är en beta-blockerare. Det fungerar genom att påverka responsen på nervimpulser i vissa delar av kroppen, som hjärtat. Som ett resultat slår hjärtat långsammare och minskar blodtrycket. När blodtrycket sänks ökar mängden blod och syre till hjärtat.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Lösning