Methoxsalen (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. 8-Mop
  2. Oxsoralen-Ultra

beskrivningar


Methoxsalen tillhör gruppen läkemedel som kallas psoralener. Den används tillsammans med ultraviolett ljus (finns i solljus och vissa speciella lampor) i en behandling som kallas PUVA för att behandla vitiligo, en sjukdom där hudfärg går förlorad och psoriasis, ett hudförhållande i samband med röda och skaliga fläckar.

Methoxsalen används också med ultraviolett ljus vid behandling av vita blodkroppar. Denna behandling kallas fotoferese och används för att behandla hudproblemen i samband med mycosis fungoides, vilket är en typ av lymfom.

Methoxsalen kan också användas för andra villkor som bestämts av din läkare.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Kapsel
  • Kapsel, flytande fylld