Oxykodon och aspirin (oral rutt)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Endodan
  2. Percodan

beskrivningar


Oxykodon och aspirinkombinationen används för att lindra måttlig till måttligt svår smärta. Oxykodon tillhör gruppen läkemedel som kallas narkotiska analgetika (smärtstillande medel). Det verkar på centrala nervsystemet (CNS) för att lindra smärta.

Aspirin används för att lindra smärta och minska feber hos patienter. Aspirin hör till gruppen läkemedel som kallas salicylater och verkar på immunsystemet för att minska inflammation. Det är också känt som ett antiinflammatoriskt analgetikum.

När oxykodon används under lång tid kan det bli vanabildande, vilket orsakar psykiskt eller fysiskt beroende. Men människor som har fortsatt smärta bör inte låta rädslan för beroende hindra dem från att använda narkotika för att lindra deras smärta. Mental beroende (beroende) kommer sannolikt inte att uppstå när narkotika används för detta ändamål. Fysiskt beroende kan leda till att biverkningar avbryts om behandlingen avbryts plötsligt. Men allvarliga biverkningar kan vanligtvis förebyggas genom att dosen minskas gradvis under en tidsperiod innan behandlingen stoppas helt.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett