Teriflunomid (Oral Route)


Beskrivning och varumärkesnamn

Droginformation tillhandahållen av: Micromedex

US-varumärke

  1. Aubagio

beskrivningar


Teriflunomid används för att behandla återfallande former av multipel skleros (MS). Detta läkemedel kommer inte att bota MS, men det kan sakta ner några invalidiserande effekter och minska antalet sjukdomars återfall.

Detta läkemedel är endast tillgängligt med din läkares recept.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer:

  • Tablett